Försäljningsvillkoren gäller för all försäljning av varor och tjänster (produkter) genom Isfritt.net till konsumenter.

 

Försäljningsvillkor tillsammans med din beställning bekräftas av en orderbekräftelse som ligger till grund för köpet. 

 

Vi sänder till adresser i Sverige.

 

Konsumentköplagen och distanshandelsavtal gäller för köp av produkter.

Försäljningsvillkor tillsammans med din beställning, bekräftas av en orderbekräftelse, den totala kontrakts grund för köpet. Försäljnings villkor och annan information om Isfritt.no är endast tillgänglig på norska. Villkor numrerade sträcker sig genom förändringar. Vi kommer att hålla information om den version av försäljningsvillkor som gäller för din order. Versionsnumret upprepas på orderbekräftelsen. 

 

Vi sänder till Norge, Sverige liksom i hela EU, Svalbard, norska kontinentalsockeln och andra avlägsna norska områden. 

 

Om du bor i Svalbard, kan vi skicka varor till dig skattefritt om du anger i meddelandeområdet på väg till kassan som du bor i Svalbard och proforma faktura skall lämnas till, och att din adress registrerad på Svalbard. 

 

Vill du ta varorna ut ur landet för export, måste du fylla i en export formuläret och skicka det till oss. Blanketten ska stämplas av tullverket. Stämpel kan erhållas genom att korsa en gränsövergång bemannad under öppettiderna (vi rekommenderar kunder att kontakta tullen före avgång). 

 

Aktuella regleras i konsumenträtt, konsumenträtt, marknadsrätt, personuppgiftslagen, e-handel lagen och kreditlagen. Följ länkarna till dessa lagar om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter när du köper. Om dessa försäljningsvillkor kräver skriftlig, detta är sant när du använder e-post, SMS till din mobiltelefon (SMS), post, fax, etc. 

 

1 Parter 

Leverantör: Isfritt.no

Köpare: den person anges som beställningen och nedan kallad "du", "du", "din" eller "din" ". 

 

2 Beställning och avtalsprocess 

Din beställning är bindande när ordern registreras på vår server (dator). Isfritt.no samtidigt bundna av din beställning om detta inte förringa vad som erbjuds av oss i vår webshop, marknadsföring eller på annat sätt. Du har fortfarande rätt att dra sig ur köpet i enlighet med lagen i kyla, se vidare avsnitt. 11​​. 

När Isfritt.no mottagit din beställning kommer vi att bekräfta din beställning och automatiskt skicka en orderbekräftelse till dig. Läs noga orderbekräftelsen när du får den och undersöka förespråkas bekräftelse är i överensstämmelse med beställningen. 

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen anses vara ett nytt erbjudande från oss som du kan acceptera eller avvisa. Du har fortfarande rätt att göra din ursprungliga bokning om det är i enlighet med vad vi har erbjudit. Undantag kan gälla, se. 4. 

 

 

3. Priser 

Alla priser är inklusive moms. Total kostnad för köpet kommer att visas innan du beställer och inkludera alla kostnader i samband med köpet, såsom porto, frakt, förpackning, miljöskatter mm 

Isfritt.no ladda sändnings vid transportörens aktuella priser. 

Leveranserna till Svalbard, norska kontinentalsockeln eller andra avlägsna norska mark säljs utan tillsats av mervärdesskatt. 

 

5:e Betalning 

Förvärv av dina egna val avgöras genom faktura, betalningar eller kreditkortsbetalningar. 

 

 

 

6 Leverans och Försening 

Produkter kommer att levereras på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges på orderbekräftelsen. Isfritt.no risken för produkterna tills de tas över av dig, att när du fått varorna i din ägo, om du är försäkrad frakt. 

Om leverans av produkter är försenad, kommer vi att informera dig så snart vi har kunskap om det, tillsammans med information om när leverans kan ske, eller om produkten (s) är slutsåld. 

Beroende på vilken typ av produkt och hur lång förseningen kan du under omständigheterna hålla inne betalningen, efterfrågad leverans, begära skadestånd eller annullera beställningen. 

 

 

 

8 Granskning av produkterna 

Efter att du fått varorna, bör du, så fort du har möjlighet, kontrollera att leveransen är i enlighet med orderbekräftelsen, produkterna skadats under transporten, eller för eventuella fel eller brister. 

 

9 Din rätt att restposten (klagomål) 

Om produkterna har fel eller brister kan under de omständigheter som kräver rättelse av felet, utbyte, prisavdrag, ersättning eller annullering av köpet. 

Felet måste vara närvarande när du tar emot produkterna i din ägo. Fel som du upptäcker inom sex månader efter mottagandet av varorna, skall normalt anses fel som inträffade innan du fick produkterna. 

Anmälan om fel och brister i produkter kan vara till oss muntligt eller skriftligt. Detta måste ske inom skälig tid efter att du upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders garanti. Vi rekommenderar övervägande av bevis för att det klagomål som lämnats in skriftligen. 

Isfritt.no kommer att bekräfta mottagandet av alla klagomål. Isfritt.no kommer också att bekräfta mottagandet av varorna returneras till oss eller vårt servicecenter för kontroll eller reparation. 

Rätten att klaga är giltigt i två år efter det att du köpte produkten, eller fem år om produkten är tänkt att pågå betydligt längre än två år. Rätten att göra anspråk utöver de ångerrätt per avsnitt. 11​​. 

 

10 Garanti 

Vår garanti innebär inte några begränsningar i fråga om garantin för varan efter konsumenträtt. Garantitiden är två år efter det att du tagit emot varan, 

11 Drag 

Lagen ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätt gäller för varor och vissa tjänster (se undantag i sista stycket). 

Ångra Domstolen förutsätter att du inom 14 dagar efter att du fått leveransen ger oss uppsägningstid (ångerfristen). 

Om du inte har fått en retursedel antingen i orderbekräftelsen eller genom leverans av produkterna, förlängdes tidsfristen till tre månader. 

För ångerrätten ska gälla måste produkten levereras oss i nästan samma mängd och skick som du fick den. 

Alla produkter måste returneras till oss inom rimlig tid. Varje tillbaka sändnings bör betalas av dig. Vi har risken för transit tillbaka till oss. 

Vi är skyldiga att betala tillbaka till dig vad du betalat inklusive porto för transport till dig, hantering, egenavgifter, inkassokostnader mm Ersättning skall ske inom fjorton dagar efter att vi mottagit din produkt från dig eller hämta röstsedel eller produkten är tillgänglig för oss. 

Produkten returneras till oss inklusive originalförpackning, manualer, kablar, etc. .., tillsammans med returformuläret. Mer information om hur du dra nytta av den kyla angivet ångerblankett. 

 

12 Personuppgifter 

Isfritt.no behandlar inledningsvis endast personuppgifter som du lämnar till oss och som är nödvändigt för oss att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. 

I de fall Isfritt.no behandlar även personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka information om erbjudanden mm, görs detta endast när du har kommit överens om att det. Innan du godkänner, kommer du att informeras om vilken information som ska användas och av vem. 

 

Din personliga information kommer endast att lämnas ut till andra när: 

Du har samtyckt till sådant utlämnande eller 

-När det är nödvändigt för oss att genomföra avtalet med dig, eller 

-i rättsfall. 

Om du har frågor om personuppgifter som rör dig, eller vill utöva din rätt till rättelse, blockering, utplåning, etc. enligt personuppgiftslagen, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret. 

 

13 Omsättningen Pant 

Isfritt.no har panträtt på de produkter som levererats till dess att köpeskillingen inklusive ränta och kostnader betalas i sin helhet. 

 

14 Tvister 

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta misslyckas, kan du ta saken till rådet Konsument nära där du bor. Alla tvister ska lösas genom norsk lag. Materien är inför domstol, ska den avgöras i ditt (köparens) jurisdiktion, normalt innebär det i närheten av där du bor.